Adjunct 2550  Maattekening   Documentatie in PDF

MONTAGE Adjunct 2550

Boor een gat van ca. Ø 24 mm en diep 250 mm haaks en evenwijdig met het deurblad in de deur (voor holle deuren is dit + 40 mm). Draai het montageplaatje op het veerhuis en steek de huls in de deur, waarna het uit te hakken bevestigingsplaatje kan worden afgetekend. Teken hierna het sleutelgatplaatje af op de kozijnstijl, let op dat bij gesloten deur de beide plaatjes exact tegenover elkaar zitten. (als dit niet nauwkeurig gebeurt dan zal de ketting zich klemmen tussen deur en kozijn, waardoor de deur niet geheel sluit.)

Hak nu het afgetekende sleutelgatplaatje uit(bij stalen kozijnen kan het sleutelgatplaatje direct op de kozijnstijl geschroefd worden. Het bevestigingsplaatje van de deursluiter dient, wanneer de hangnaad minder dan 2,5 mm bedraagt, verder ingelaten te worden.

Houd het sleutelgatplaatje in de gemaakte uitsparing en teken het sleutelgat af. Boor nu, met dezelfde boor waarmee ook in de deur geboord is, een gat van + 4 à 5 cm. diep in het kozijn, zodanig dat de aftekening van het sleutelgat geheel verdwijnt. Bevestig nu de deursluiter en het sleutelgatplaatje. Trek met een tang de ketting ongeveer 5 schakels naar buiten en druk de meegeleverde spijker tussen een schakel zodat deze schakels niet naar binnen kunnen. Haak nu de eerste of tweede schakel in het sleutelgat van het kozijnplaatje, open de deur en verwijder het spijkertje. Indien een grotere kracht gewenst is, dan enkele schakels meer achter het sleutelgat haken. Let wel, bij een grotere voorspanning kan de maximale openingshoek worden beperkt. Bij overspanning van de sluiter kan dit resulteren in eventuele beschadigingen van de deur en of sluiter.

De sluiter dient niet als openingsbegrenzing gebruikt te worden. Hiervoor biedt DICTATOR een serie van deuropeningbegrenzers met of zonder vastzetmogelijkheid op 90 of 120o