HAWGOOD 4140K  Maattekening  Documentatie in PDF (2009-11, 138 Kb)

MONTAGE HAWGOOD type 4140K

Boor een gat van Ø 38 mm en 9 cm diep op ongeveer 12 cm vanuit boven- en onderkant zuiver recht en haaks in het kozijn. Teken nu de bevestigingsplaten op het kozijn af en laat de
platen in (dikte plaat 4 mm). Let op dat de kunststofpijpen rondom vrij in de geboorde gaten van Ø 38 zitten, zodat de veren later ongehinderd kunnen functioneren. Ook is het van belang dat de platen vlak, recht en in één lijn in het kozijn worden gemonteerd.

Nu kunnen de gaatjes worden voorgeboord en de platen worden vastgeschroefd. Controleer nu of de schoenen (vorken welke om de deur klemmen) zuiver haaks op het kozijn staan. Breng nu de deur (door middel van bijvoorbeeld een lat onder de deur te leggen) op de gewenste hoogte en druk deze tegen de schoenen, zodat u de plaatsen waar ca. 60 x 29 mm uit de deur moet worden gehaald exact kunt aftekenen.

Nadat de deur op de plaatsen waar de schoen om de deur klemt, indien nodig, op de juiste dikte (40mm) is gebracht kan de deur in de schoenen (vorken) worden geschoven en vastgezet worden. Het voorboren van de gaatjes voor de bevestigingsschroeven in de schoen dient zeer nauwkeurig te gebeuren.

Let op: als de voorboring niet zuiver in het midden zit, kan de verzonken kop van de schroef bij het vastdraaien de schoen iets naar boven of beneden drukken, waardoor de schoen tegen de nok wordt geklemd en een optimale werking tegengaat. Daar waar deuren verder open kunnen dan ± 95o dienen deurstops gemonteerd te worden.

Tabel om het benodigde scharniertype te bepalen: