HAWGOOD 4241  Maattekening  Filmpje (2,91 Mb)               Documentatie in PDF (2008-09, 324 Kb)

MONTAGE HAWGOOD type 4241

Boor een gat van  Ø 38 mm en 9 cm diep op ongeveer 12 cm vanuit boven- en onderkant zuiver recht en haaks in het kozijn. Teken nu de bevestigingsplaten op het kozijn af en laat de platen in (dikte plaat 4 mm).

Let op dat de kunststof pijpen rondom vrij in de geboorde gaten van Ø 38 zitten, zodat de veren later ongehinderd kunnen functioneren.

Ook is het van belang dat de platen vlak, recht en in één lijn in het kozijn worden gemonteerd.

Nu kunnen de gaatjes worden voorgeboord en de platen worden vastgeschroefd. Controleer nu of de schoenen (vorken welke om de deur klemmen) zuiver haaks op het kozijn staan. Breng nu de deur, door middel van b.v.b. een lat onder de deur te leggen, op de gewenste hoogte en druk deze tegen de schoenen, zodat u de plaatsen waar ca. 48 x 29 mm uit de deur moet worden gehaald exact kunt aftekenen.

Nadat de deur op de plaatsen waar de schoen om de deur klemt op de juiste dikte is gebracht kan de deur in de schoenen (vorken) worden geschoven en vastgezet worden. Het voorboren van de gaatjes voor de bevestigingsschroeven in de schoen dient zeer nauwkeurig te gebeuren.

Let op: als de voorboring niet zuiver in het midden zit, kan de verzonken kop van de schroef bij het vastdraaien de schoen iets naar boven of beneden drukken, waardoor de schoen tegen de nok wordt geklemd en een optimale werking tegengaat.

Daar waar deuren verder open kunnen dan ± 95o dienen deurstops gemonteerd te worden.In bovenstaande formule is 'K' de kracht waarmee de deur aan het bovenste scharnier trekt. Op grond van veerkarakteristiek en onze ervaringen adviseren wij u als in de onderstaande tabel:

K

I

II

III

8

1 x 41   1 x 41
8-16 1 x 42   1 x 41
16-20 1 x 42   1 x 42
20-30* 1x 42 + 1x 41   1 x 42
30-50* 1x 42 + 1x 42 ev. 1x41 1 x 42

* Bij vermelding van meer scharnieren in één kolom, is het de bedoeling deze zo dicht mogelijk onder elkaar te plaatsen op de plaats(I, II of III) zoals aangegeven op bovenstaande tekening.