DICTATOR poortsluiter "DIREKT"
 
  Montageaanwijzingen (vervolg)

Stap 2: Console op de poort  bevestigen. De hartsafstand tussen het buitenste bevestigingsgat van de bevestigingsconsole en de console op de poort mag maximaal 590 mm. bedragen. U dient ervoor te zorgen dat de sluiter volledig horizontaal ligt, omdat anders de levensduur van de sluiter onnodig zal worden bekort.

 

 
  Stap 3: de montage van de sluiter.
- Eerst de sluitsnelheid zo laag mogelijk instellen (met de klok meedraaien).
- De sluiter iets in drukken (totaallengte dient ca. 520 mm te bedragen).
- Poort openen en de sluiter met de ogen aan de consoles bevestigen.
- BELANGRIJK: de bevestigingsgaten dienen altijd ingevet te worden.

Kies bij de bevestingsconsole aan de stijl het bevestigingsgat, dat binnen  de voorgeschreven maat van 40 - 50 mm van het midden van het draaipunt ligt.
 Indien er 2 gaten binnen dit bereik liggen geldt: hoe verder de sluiter naar  buiten wordt gemonteerd, des te groter is de sluitkracht. Tegelijkertijd wordt ook de kracht verhoogd die voor het openen van de poort nodig is.

- Wanneer de sluiter aan beide zijden stevig is bevestigd, de stelschroef ca. 1,5 omwentelingen tegen de klok indraaien. De sluiter is nu toepassingsgereed.
 

Regeling van de sluitsnelheid

Om de instelling van de sluitsnelheid van de sluiter te kunnen regelen moet de poort een klein stukje geopend worden. Steek nu de meegeleverde inbussleutel in de stelschroef.

Draaien met de klok mee: sterkere remming (lagere sluitsnelheid)
Draaien tegen de klok in: zwakkere remming (hogere sluitsnelheid)

                            Druk op deze knop om het PDF-bestand te laden (1,75 MB)