DICTATOR - Explosie-beveiligde magneet met aansluitkabel  
Ex-Deurhoudmagneten Explosiebeveiligde deurhoudmagneet met aansluitkabel                                 PDF documentatie


DICTATOR electromagneten voor Ex omgevingen DICTATOR electromagneten voor Ex omgevingen De bijzonder voordelige DICTATOR explosie-beveiligde houdmagneten met aansluitkabel worden toegepast, in ruimtes waar al een explosiebeschermde verdeeldoos aanwezig is waarop deze magneten kunnen worden aangesloten, die zich buiten of - ook explosie-beveiligd - binnen de explosiegevaarlijke ruimte is gemonteerd. De magneten zijn hiervoor standaard voorzien van een 2 meter lange (resp. de in het bestelnummer aangegeven lengte) explosie-geteste aansluitkabel. Langere kabellengtes zijn op aanvraag als speciaaluitvoering mogelijk.

De magneet bevindt zich op een grondplaat met 4 bevestigingsgaten, die ervoor zorgen dat deze eenvoudig en probleemloos gemonteerd kan worden.


Montage De explosiebeveiligde magneet wordt met zijn grondplaat direct aan de wand achter de deur bevestigd, die opengehouden dient te worden. De aansluitkabel dient vast gelegd te worden en voldoende beschermd te zijn tegen mechanische beschadiging (bijvoorbeeld in een kabelgoot). Bevestig als tegenplaat een ankerplaat aan de deur. Let er bij de keuze van de ankerplaat op dat de diameter van de ankerplaat altijd groter of tenminste gelijk moet zijn aan die van de magneet.

BELANGRIJK: De ingegoten uitvoering met explosie-beveiligde klasse "Ex .. m" kan direct aan een DICTATOR netdeel worden aangesloten. In principe dient elke magneet als kortsluitingsbeveiliging uitgevoerd te worden met een zekering van max. 3 x IB volgens IEC 60127-2-1 (G-zekering 200 mA Type M). Voor het aansluiten van de massa draad met een minimale doorsnede van 4 mm2 is op de montageplaat een aansluitklem aangebracht.

LET OP: Volgens de brandweervoorschriften moet van de deurhoudmagneet die een branddeur openhoudt, d.m.v. een schakelaar de stroomvoorziening onderbroken kunnen worden (EX beveiligde onderbrekingsschakelaar bestelnr. 700323). De aansluitkabel moet in een behuizing aangesloten worden volgens EN 50014 Abs. 1.2., wanneer dit in een explosiegevaarlijke ruimte plaatsvindt. U dient bij de montage en aansluiting de desbetreffende voorschriften voor explosiegevaarlijke ruimtes in acht te nemen.
 

 

 


Maten Afmetingen explosiebeveiligde magneet met aansluitkabel 

Bestelgegevens Type Expl. beveiligde kl. Lengte aansluitkabel  Bestelnr.
EM GD 50 Ex 30 m, EEx m II T6     2 meter  040154
  EM GD 70 Ex 43 m  EEx m II T6     2 meter  040156 
  EM GD 70 Ex 43 m  EEx m II T6     5 meter  040156-5 
  EM GD 70 Ex 43 m  EEx m II T6  10 meter  040156-10 
EM GD 70 Ex 43 m EEx m II T6  15 meter  040156-15

Beide types hebben een aansluitbehuizing en een wartel PG 11.

Ex-deurhoudmagneten Deurhoudmagneet(explosie beveiligd)
met aansluitkabel of aansluitklemmenblok
 
DICTATOR electromagneten voor Ex omgevingen DICTATOR electromagneten voor Ex omgevingen

De DICTATOR explosie-beveiligde deurhoudmagneten komen in hun bouwklasse van explosie beveiligde bedrijfsmiddelen overeen met groep II en zijn in alle explosiegevaarlijke bereiken van de zone's 1 en 2 in te zetten (dit komt overeen met VDE 0165). Voor toepassing in de ondergrondse mijnbouw gelden bovendien nog strengere voorschriften.

De explosie-beveiligde deurhoudmagneten zijn in twee uitvoeringen leverbaar. Ze worden standaard in een ingegotengekapselde uitvoering (EEx m) gefabriceerd. Op aanvraag kan ook de uitvoering in de explosie beveiligde klasse "EEx ib"  (eigenzeker) worden geleverd. Hierbij is de eis dat de magneet aan een eigenzeker stroomnet met een maximaal mogelijke kortsluitstroom van 86 mA aangesloten wordt. 

 

De DICTATOR explosie-beveiligde deurhoudmagneten komen in hun bouwklasse van explosie beveiligde bedrijfsmiddelen overeen met groep II en zijn in alle explosiegevaarlijke bereiken van de zone's 1 en 2 in te zetten (dit komt overeen met VDE 0165). Voor toepassing in de ondergrondse mijnbouw gelden bovendien nog strengere voorschriften.

De explosie-beveiligde deurhoudmagneten zijn in twee uitvoeringen leverbaar. Ze worden standaard in een ingegotengekapselde uitvoering (EEx m) gefabriceerd. Op aanvraag kan ook de uitvoering in de explosie beveiligde klasse "EEx ib"  (eigenzeker) worden geleverd. Hierbij is de eis dat de magneet aan een eigenzeker stroomnet met een maximaal mogelijke kortsluitstroom van 86 mA aangesloten wordt. 

Alle DICTATOR explosie-beveiligde magneten zijn standaard met een vrijloopdiode uitgerust. Bij een foutieve aansluiting voorkomt de ingebouwde sperdiode dat de vrijloopdiode defect raakt.

De deurhoudmagneten EM GD 60 F zijn in Duitsland door het "Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig"" goedgekeurd  Goedkeuringsnr. van de magneet in de explosie beveiligde klasse "eigen zekerheid ib" Ex-95.C.4004; Goedkeuringsnummer van de magneet in explosie beveiligde klasse "ingegotengekapseld m" Ex-95.D.2185X.

Technische details Deurhoudmagneet EM GD  50 Ex m 70 Ex m
Aansluitspanning  24 V DC 10 % 24 V DC 10 %
Stroomopname 67 mA (1,6W) 70 mA (1,7W)
Houdkracht/Remanent 550N/0N 1450N/0N
Beschermklasse IP 66 IP 66
Expl. bev. klasse kabeluitvoering EEx m II T6 EEx m II T6
Expl. bev. klasse aansluitklemmenblok EEx m/e II T6 Eex m/e II T6
Inschakelduur 100% 100%
Omgevingstemperatuur -20C tot +40 -20C tot +40
Oppervlakte Magneet verzinkt, aansluitbehuizing grijs gelakt

Montageplaat t.b.v. wandmontage

Om bij montage op een poreuze ondergrond toch een zekere en stabiele bevestiging mogelijk te maken, adviseren wij bij de deurhoudmagneten type EM GD 50 Ex 85 en type EM GD 70 Ex 99 aanvullend een montageplaat te gebruiken.

De magneet zelf is dan bevestigd op een grondplaat met 4 bevestigingsgaten, die ervoor zorgen dat de montage eenvoudig en probleemloos kan gebeuren.

Montage

De DICTATOR montageplaat voor de deurhoudmagneten EM GD 50 Ex 85 en EM GD 70 Ex 99 wordt met 4 verzonken schroeven 5 aan de wand achter de deur bevestigd, die opengehouden dient te worden. Daaropvolgend wordt de magneet met 2 M4 schroeven op de montageplaat geschroefd.

Maten
Bestelgegevens Montageplaat t.b.v. wandmontage 205 252