Sluitvolgorderegelaars

Zorgen ervoor dat dubbelvleugelige branddeuren altijd in de juiste volgorde worden gesloten


 

Sluitvolgorderegelaar SR90 PDF documentatie      Prestatieverklaring DoP 02001
   
Sluitvolgorderegelaar SR90

De DICTATOR sluitvolgorderegelaar SR 90 is speciaal voor dubbelvleugelige branddeuren ontwikkeld.

Volgens de geldende brandvoorschriften dienen zelfsluitende dubbelvleugelige branddeuren voorzien te zijn van een sluitvolgorderegelaar. De DICTATOR sluitvolgorderegelaar zorgt ervoor, wanneer de beide deurvleugels door bijvoorbeeld een dranger of vloerveer gesloten worden, dit in de juiste volgorde gebeurt.

De DICTATOR sluitvolgorderegelaar SR 90 is volgens de EN 1158 norm getest.

Sluitvolgorderegelaar SR2000 PDF documentatie    
Prestatieverklaring DoP 020002 020003 020004 020005

DICTATOR Sluitvolgorderegelaar SR2000 De DICTATOR sluitvolgorderegelaar SR 2000 is speciaal voor dubbelvleugelige branddeuren ontwikkeld, waar optisch hoge eisen aan gesteld worden.

De SR 2000 wordt in de dagkant van de bovendorpel gemonteerd. Bij het type SR 2000 E worden de beide zwenkarmen door een geïntegreerde elektro magnetische vaststelling ingeklapt gehouden totdat een alarm via een rookmelder de vaststelling onderbreekt. Overeenkomstig de geldende voorschriften moeten zelfsluitende dubbelvleugelige branddeuren voorzien zijn van een sluitvolgorderegelaar.

De SR 2000 zorgt ervoor dat, in geval van brandalarm, de beide deuren in de juiste volgorde sluiten.

Deurmeenemer MK90  PDF documentatie
   
Deurmeenemer MK90

De DICTATOR deurmeenemer MK 90 zorgt ervoor dat bij het openduwen van de standdeur van een tweevleugelige zelfsluitende deur, de loopdeur zover wordt meegenomen dat deze door de sluitvolgorderegelaar overgenomen kan worden. Dit om te voorkomen dat de loopdeur als eerste kan sluiten, met als gevolg dat de standdeur tegen de overslag van de loopdeur komt te staan en hierdoor dus niet volledig sluit.

Alleen in combinatie met de DICTATOR deurmeenemer MK 90 kan de gemonteerde sluitvolgorderegelaar garanderen dat in alle gevallen de loopdeur pas vrijgegeven kan worden als de standdeur volledig gesloten is. Voor tweevleugelige zelfsluitende brand/vluchtdeuren zijn sluitvolgorderegelaars en deurmeenemers twee noodzakelijke en bij elkaar horende componenten.

De DICTATOR deurmeenemer MK 90 is op tweevleugelige branddeuren in Duitsland bij het MPA-NRW getest.