Deurbladmontage aan de scharnierzijde

 Montagehandleiding T44 (DE)
 Montagetips T44 (DE)

  

Deurbladmontage aan niet-scharnierzijde

De openingsdemping treedt normaal op 82° in werking. Het activeren van de openingsdemping op 70° kan worden bereikt, indien de deurdranger en stang 40 mm. verder weg van het draaipunt gemonteerd worden.