Montage & ingebruikname

De montage van TJSS deurdrangers voor brandwerende deuren gebeurt normaal gesproken d.m.v. kozijnmontage (uitzondering: EMF en GSR-systemen = deurbladmontage). Daardoor kunnen arbeidsintensieve elektrische kabelaansluitingen achterwege blijven, er is alleen een 24V-stroomkabel op het kozijn nodig voor de voeding van de elektrische deurmagneten. De veelzijdig toepasbare grondplaat zorgt voor een grote flexibilteit voor iedere montagesituatie..

 

Kozijnmontage aan scharnierzijde - met rail       Kozijnmontage aan niet scharnierzijde - met rail

Kozijnmontage aan scharnierzijde - met arm

Ingebruikname

1. Spannen
De constructie bestaat uit een grondplaat, waar zowel de deurdranger als de magneet op gemonteerd worden. Aan de deurdranger is een magneetarm bevestigd. Bij het openen van de deur wordt de magneetarm meegedraaid tot dat deze op de elektromagneet aanslaat. Als  de magneet van stroom is voorzien, wordt de deurdranger vastgehouden - de deur heeft nu een vrijloop. In geval van alarm of stroomuitval wordt de magneet stroomloos en zal de drangerarm de deur sluiten.

De gewenste deuropeningshoek word vooraf met de koppeling aan de magneetarm ingesteld.  

Bij een eerste keer de deur openen wordt de deurdranger gespannen (meegedraaid) tot de magneetarm op de magneet vast staat.

 

2. Vrijloop-/vastzetwerking
De elektro-houdmagneet is ingeschakeld en houdt de deurdranger vast. De deur is vrij te bewegen (vrijloop-deurdranger) resp. opengehouden (vastzet-deurdranger).

3. Alarm
De elektro-houdmagneet wordt stroomloos direct als er een alarm optreedt. De magneetarm komt van de magneet los, draait en sluit de deur betrouwbaar.