Vastzetinstallaties

Werking

Branden in gebouwen leveren door het ontstaan van rook een aanzienlijk risico voor mensen op. Circa 80% van de slachtoffers overlijdt aan de gevolgen van het inademen van de giftige brandrook.

Daarom is het van levensgroot belang dat de brandrook snel afgevoerd moet worden, zodat de mensen een overlevingskans hebben. De rook breidt zich echter snel horizontaal uit en de mensen die in gevaar zijn kunnen dan de brandende ruimte niet meer verlaten.

Oorzaak van het vullen van ruimtes met rook zijn de vaak openstaande rook- en brandwerende deuren. Deze worden vaak met een voorwerp, of met een wig open gehouden en kunnen in geval van brand niet meer hun functie vervullen.

Moderne rook- en brandwerende deuren met vastzetinstallaties sluiten zich gecontroleerd en zelfstandig, zo gauw de rookmelders de brand detecteren.

Wij leveren alle voor de vastzetinstallatie benodigde componenten, van vrijloop-deurdranger tot aan het benodigde toebehoor.

 

Schema

Schema vastzetinstallatie

 

Componenten

Schema vluchtdeuren