DICTATOR - WAB vloerveren montage  

Bevestig eerst de onderspeun en het onderste deel van de bovenspeun aan het deurblad; bij houten deuren door inlaten en aanlassen bij stalen deuren. Wees er hierbij zeker van dat de assen in één lijn liggen (wanneer nodig kunt u een ijzeren stang gebruiken als hulpmiddel bij het uitlijnen). De aanlasspeunen zijn qua afmeting zodanig dat zij in de uitsparingen van het deurblad gestoken kunnen worden en tevens aan de voor, maar ook aan de achterzijde aangelast kunnen worden. Aansluitend is het bovenste deel van de bovenspeun op deze manier aan het kozijn te bevestigen.

Plaats nu de vloerveer met aangeschroefde cementbak in de uitsparing van de vloer. Vervolgens wordt de deur met de onderspeun op de as gezet, de pen in de beide delen van de bovenspeun gestoken en de borgschroef, voor de borging van de pen, aangedraaid.

Openingsrichting:
de hiernaast afgebeelde deur wordt gedefinieerd als "DIN rechts". Voor meer informatie en foto's met betrekking tot deze specifieke toepassing bij NIOO Wageningen zie ook Toepassingsvoorbeelden
Toepassing WAB vloerveer DIN rechts 

Ingieten, voorspanning en regeling:
Nadat de hangnaad tussen deur en kozijn m.b.v. afstandhouders afgesteld is, de deur met wiggen zo hoog mogelijk positioneren. Plaats nu de meegeleverde schijf op het vierkant van de onderspeun en draai de schroef in de deursluiteras. Hierdoor wordt de vloerveer tot de correcte hoogte geheven. Draai nu de deursluiter in de sluitrichting, tot deze precies parallel aan de deur staat. Zet de cementbak met wiggen in deze positie vast (horizontaal). Door deze laatstgenoemde handeling verkrijgt de vloerveer zijn voorspanning, dit zorgt er voor dat de deur in gesloten positie in het slot gedrukt wordt. Nu kan de vloer om de cementbak worden gegoten. Vervolgens de afdekplaat aanbrengen. Onder de afdekschroef (midden onder), bevindt zich de stelschroef om de sluitsnelheid in te stellen.