ATEX deurcomponenten

ATEX componenten voor vastzetinstallaties in explosie-gevaarlijke omgevingen
Overzicht van Explosie-beveiligde componenten

Ex rook- en warmtemelders

Rookmelder RM3000EX

Centrale TSZ0400

Centrale TSZ 0400 met netdeel

Afschakelrelais AR20
    
Uitschakelrelais AR20
DICTATOR Ex-magneten voor explosiegevaarlijke omgevingen
Explosie-beveiligde magneet EM GD 70 Ex99m
Ontstekingsbeschermklasse EEx em II T6


 

Producten -> ATEX

DICTATOR - ATEX componenten voor vastzetinstallaties in explosie-gevaarlijke omgevingen

Er bestaan hoge eisen m.b.t. toegepaste produkten In explosie-gevaarlijke omgevingen. In juli 2003 is de Europese richtlijn EN 94/9/EG (ATEX 100) van kracht gegaan en dit heeft een verscherping van de desbetreffende voorschriften tot gevolg gehad.

DICTATOR biedt voor explosie-gevaarlijke omgevingen een vastzetinstallatie aan, die voldoet aan de eisen van de ATEX 100 norm. De vastzetinstallatie is VdS getest (test nr. FSA 98005) en door het 'Institut für Bautechnik' in Berlijn bouwkundig goedgekeurd (keurings-nr. Z-6.5-1646).

De vastzetinstallatie is in 2 varianten leverbaar:
- puur als vastzetinstallatie zonder aandrijving
- als vastzetinstallatie in combinatie met een deuraandrijving * als openingshulp.

Normaal gesproken wordt de centrale uit kostenoverweging altijd buiten de explosie-gevaarlijke ruimte geplaatst. De centrale kan echter ook in een explosie-beveiligde behuizing worden geleverd en zodoende geschikt voor toepassing in de explosie-gevaarlijke ruimte zelf.

De geldende regels en voorschriften betreffende explosie-beveiliging dienen beslist gevolgd te worden. De montage dient zodanig plaats te vinden, dat de apparatuur en bedieningselementen niet beschadigd kunnen raken.

Een vastzetinstallatie zonder aandrijving bestaat uit de volgende componenten:

(PDF versie 1,20 Mb, 2007-09), zie pagina 07.014.02

Centrale TSZ 0400 met netdeel, zie pagina 07.014.04

Spanningsbarriere: Zenerbarriere Z928, zie pagina 07.016.04
Rookmelder RM 3000EX (of warmtemelder WM 3000EX) met sokkel, zie pagina 07.014.05
Weerstand 5,6 k Ohm (te plaatsen in de laatste in lijn geschakelde melder), zie pagina 07.014.05
Drukknopschakelaars
Gaswaarschuwingsinstallatie (aan te sluiten op een potentiaalvrij verbreekcontact)
Explosie-beveiligde magneten
 
(PDF versie 1,20 Mb, 2007-09)
 

Een vastzetinstallatie met aandrijving * bestaat uit de volgende componenten:
(PDF versie 1,20 Mb, 2007-09), zie pagina 07.014.03

Centrale TSZ 0400 met netdeel, zie pagina 07.0.14.04

Spanningsbarriere: Zenerbarriere Z928, zie pagina 07.016.04
*Uitschakelrelais AR20 (bij alarm de aandrijvingsbesturing volledig uit te schakelen, pag. 07.014.07)
*RESET-knop, zie pag. 07.014.07
Rookmelder RM 3000EX (of warmtemelder WM 3000EX) met sokkel, zie pagina 07.014.05
Weerstand 5,6 k Ohm (te plaatsen in de laatste  in lijn geschakelde melder), zie pagina 07.014.05
Drukknopschakelaars
Gaswaarschuwingsinstallatie (aan te sluiten op een potentiaalvrij verbreekcontact)
Explosie-beveiligde magneten
 
(PDF 1,20 Mb, 2007-09)

* I.v.m. nieuwe eisen m.b.t. gebruikersveiligheid volgens DIN EN 16005, die sinds 1.1.2013 van kracht zijn en per 1.4.2013 bindend zijn, heeft DICTATOR op dit moment geen aandrijving meer in haar leveringsprogramma die aan deze nieuwe eisen kan voldoen.