ATEX deurcomponenten

ATEX componenten voor vastzetinstallaties in explosie-gevaarlijke omgevingen
Overzicht van Explosie-beveiligde componenten

Ex rook- en warmtemelders

Rookmelder RM3000EX

Centrale RZ-24

Centrale RZ-24 met netdeel

Elektro houdmagneet EX-bereik 1
    
Elektro houdmagneet EX-bereik 1
DICTATOR Ex-magneten voor explosiegevaarlijke omgevingen
Explosie-beveiligde magneet EM GD 70 Ex99m
Ontstekingsbeschermklasse EEx em II T6

DICTATOR EX-drukknopschakelaar voor explosiegevaarlijke omgevingen
EX-drukknopschakelaar


 

Producten -> ATEX

DICTATOR - ATEX componenten voor vastzetinstallaties in explosie-gevaarlijke omgevingen

Er bestaan hoge eisen m.b.t. toegepaste produkten In explosie-gevaarlijke omgevingen. In juli 2003 is de Europese richtlijn EN 94/9/EG (ATEX 100) van kracht gegaan en dit heeft een verscherping van de desbetreffende voorschriften tot gevolg gehad.

DICTATOR biedt voor explosie-gevaarlijke omgevingen een vastzetinstallatie aan, die voldoet aan de eisen van de ATEX 100 norm. De vastzetinstallatie is VdS getest (test nr. FSA 98005) en door het 'Institut für Bautechnik' in Berlijn bouwkundig goedgekeurd (keurings-nr. Z-6.5-1646).

De vastzetinstallatie is in 2 varianten leverbaar:
- puur als vastzetinstallatie zonder aandrijving
- als vastzetinstallatie in combinatie met een deuraandrijving * als openingshulp.

Normaal gesproken wordt de centrale uit kostenoverweging altijd buiten de explosie-gevaarlijke ruimte geplaatst. De centrale kan echter ook in een explosie-beveiligde behuizing worden geleverd en zodoende geschikt voor toepassing in de explosie-gevaarlijke ruimte zelf.

De geldende regels en voorschriften betreffende explosie-beveiliging dienen beslist gevolgd te worden. De montage dient zodanig plaats te vinden, dat de apparatuur en bedieningselementen niet beschadigd kunnen raken.

Een vastzetinstallatie zonder aandrijving bestaat uit de volgende componenten:

zie pagina 07.022.00

Centrale RZ-24 met netdeel, zie pagina 07.024.00

Spanningsbarriere: Zenerbarriere Z928, zie pagina 07.027.00
Rookmelder RM 3000EX (of warmtemelder WM 3000EX) met sokkel, zie pagina 07.026.00
Weerstand 3,9 k Ohm (te plaatsen in de laatste in lijn geschakelde melder), zie pagina 07.026.00
Drukknopschakelaars
Gaswaarschuwingsinstallatie (aan te sluiten op een potentiaalvrij verbreekcontact)
Explosie-beveiligde magneten

 

Een vastzetinstallatie met aandrijving * bestaat uit de volgende componenten:
zie pagina 07.023.00

Centrale RZ-24 met netdeel, zie pagina 07.024.00

Spanningsbarriere: Zenerbarriere Z928, zie pagina 07.027.00
Rookmelder RM 3000EX (of warmtemelder WM 3000EX) met sokkel, zie pagina 07.026.00
Weerstand 3,9 k Ohm (te plaatsen in de laatste in lijn geschakelde melder), zie pagina 07.026.00
Drukknopschakelaars
Gaswaarschuwingsinstallatie (aan te sluiten op een potentiaalvrij verbreekcontact)
Explosie-beveiligde magneten


* I.v.m. nieuwe eisen m.b.t. gebruikersveiligheid volgens DIN EN 16005, die sinds 1.1.2013 van kracht zijn en per 1.4.2013 bindend zijn, heeft DICTATOR op dit moment geen aandrijving meer in haar leveringsprogramma die aan deze nieuwe eisen kan voldoen.