DICTATOR - brandmelders (rook- en warmtemelders)

Rookmelders met potentiaalvrij contact, als component van een stand-alone vastzetinstallatie of aangesloten op de brandmeldinstallatie

Rookmelders RM 2000 PDF documentatie
Rookmelder RM2000

Rookmelders van de serie RM 2000 worden bij vastzetinstallaties voor brandbeveiligde doorgangen toegepast. Wordt in een ruimte door de rookdetector vastgesteld dat er een bepaalde rookconcentratie wordt overschreden of registreert de geïntegreerde temperatuursensor een temperatuurstijging van meer dan 65o C, dan opent zich in de rookmelder een potentiaalvrij relaiscontact. Dit contact stuurt in de meeste gevallen een deurhoudmagneet, deursluiter of een deuraandrijving aan. Hierdoor wordt een branddeur direct automatisch gesloten.

Het alarmsignaal kan over twee gescheiden potentiaalvrije relaiscontacten doorgestuurd worden. Gelijktijdig gaat er bij alarm een, op de rookmelder aanwezig en goed zichtbare, rode lichtdiode branden.

 

Optische rookmelders RM 3000 PDF documentatie    Prestatieverklaring DoP 07009

Rookmelder RM3000 De DICTATOR optische rookmelders serie RM 3000 worden toegepast in bijvoorbeeld ruimtes met branddeuren die worden opengehouden door elektrische deurhoudmagneten. Deze werken met het zogenaamde 'verstrooide licht' principe zonder gebruik te maken van radioactieve preparaten.  Bij een alarmtoestand wordt eerst 3x gecontroleerd of er echt een alarm is. Wanneer er daadwerkelijk een alarm is, wordt het in de sokkel geïntegreerde relais naar de deurhoudmagneet uitgeschakeld, wat tot gevolg heeft dat de branddeur gesloten wordt.

 

Warmtemelders WM 2000 PDF documentatie    Prestatieverklaring DoP 07012
     DICTATOR Warmtemelders WM 2000  De DICTATOR warmtemelders serie WM 2000 beschikken over 2 warmtevoelers, waarvan 1 voeler door de omgeving snel verwarmd wordt. Bij een snelle stijging en/of bij het bereiken van de vooringestelde temperatuur wordt het in de sokkel geïntegreerde relais naar de deurhoudmagneet uitgeschakeld, wat tot gevolg heeft dat de branddeur gesloten wordt.