Poortsluiter DIREKT langs de zeedijken in Nederland

DIREKT langs de zeedijken in Nederland

Nederland wordt omringt door dijken. Veel van deze dijken worden begraasd.

Nederland is een mooi waterrijk land, omringt met dijken. De dijken moeten ons land beschermen, anders loop het onder. Op die dijken lopen vaak schapen. Ze stampen met hun poten de grond van de dijk aan. En ze grazen op de dijk. Dat wil zeggen, dat ze niet alleen gras eten, maar ook planten en kleine boompjes. die op de dijk willen groeien. Bomen en planten maken de dijk met hun wortels kapot. Die bomen en planten willen we niet op de dijken.

Deze dijken worden vaak afgerasterd met hekwerken, zodat de schapen niet weg kunnen lopen. Toch blijven veel van deze dijken openbaar voor iedereen om er te kunnen lopen. Hierbij zie je vaak om de paar honderd meter een poort waar je door heen kunt. Om er voor te zorgen dat mensen de poorten niet open laten staan en de schapen er uit kunnen lopen is het van belang dat deze poorten zelf sluitend zijn.

Hiervoor zijn op diverse locaties in Nederland bij zulke poorten onze DICTATOR poortsluiter DIREKT toegepast. Deze zorgen ervoor dat deze rustig de poort zelfsluitend maken, waardoor de schapen niet van de dijk afkunnen.

>> Naar het product

>> Neem contact met ons op