Tabel m.b.t. toe te passen besturingen voor DICTAMAT deuraandrijvingen

Schuifdeuraandrijvingen SQUARE 720 SQUARE 800 SQUARE 820 AZ SQUARE 940 E8 E82 C5 M9I Schuifdeuraandrijvingen
DICTAMAT 3400-21           X Optie   DICTAMAT 3400-21
DICTAMAT 5000-21           X Optie   DICTAMAT 5000-21
DICTAMAT 10000-21 X               DICTAMAT 10000-21
Brandschuifdeuraandrijvingen                 Brandschuifdeuraandrijvingen
DICTAMAT 3700-21         X       DICTAMAT 3700-21
DICTAMAT 7000-21   X             DICTAMAT 7000-21
DICTAMAT 8000-21   X             DICTAMAT 8000-21
DICTAMAT 6000 (B6 geÔntegreerd)                 DICTAMAT 6000
Draaideuraandrijvingen                 Draaideuraandrijvingen
DICTAMAT 304 AZ     X           DICTAMAT 304 AZ
DICTAMAT 309               X DICTAMAT 309
DICTAMAT 310-21       X         DICTAMAT 310-21

 


SQUARE 720

SQUARE 720, voor schuif- en draaideuraandrijvingen met draaistroommotor
(PDF versie 157 kb, 2004-01)
Aansluitspanning
Stroomopname
Uitgangsspanning sec.
Totaalbelasting sec.
Uitgangsspanning motor
Motorvermogen
Afmetingen
Beschermklasse
230 VAC, 50 Hz
max. 2,5 A
24 VDC
max. 1020 mA
230 VAC (3-fasen)
max. 0,37 kW
h x b x d = 335 x 335 x 117 mm
IP 54
Mogelijke functies:
Dodeman Open, Sluiten

Impuls Open

Persoonsdoorgang

Impuls Sluiten
Wisselimpuls Open/Sluiten

STOP
Sluitautomaat

Extra instellingen:
Beveiligingselement

Functie relaiscontact
Loopeigenschappen vd motor

De deur opent/sluit zo lang de knop is ingedrukt
Deze functie kan apart gebruikt worden voor openen en sluiten
De deur schuift na een korte druk op de knop of na het trekken aan een trekschakelaar volledig open.
De deur schuift na het indrukken van een aparte knop gedeeltelijk open (aanvullend instelbare OPEN-positie voor persoonsdoorgang)
De deur schuif na een korte druk op de knop volledig dicht
Na iedere keer dat de knop wordt ingedrukt schuift de deur open of dicht
Zodra de knop wordt ingedrukt, stopt de deur onmiddellijk
De deur sluit, nadat deze volledig is geopend, automatisch na een in de besturing in te stellen tijd (1 - 999 sec.)

Instelbaar : de deur stopt tijdelijk / de deur stopt permanent / de deur schuift gedeeltelijk open / de deur schuift tot in de eindpositie open.

Bijvoorbeeld voor aansluiting van een sirene, zwaailicht, etc.
Aanlooptijd, snelstop, remweg in de openingsrichting, afremsnelheid in de openingsrichting.


SQUARE 800

SQUARE 800, voor deuraandrijvingen voor branddeuren met gelijkstroommotor
(PDF versie 159 kb, 2013-05)
Aansluitspanning
Stroomopname
Uitgangsspanning sec.
Totaalbelasting sec.
Uitgangsspanning motor
Motorvermogen
Afmetingen
Beschermklasse
Technisch handboek
230 VAC, 50 Hz
max. 1,5 A
24 VDC
max. 1020 mA
48 VDC
max. 300 W
h x b x d = 335 x 335 x 117 mm
IP 54
2002-03, 145 Kb
Mogelijke functies:
Dodeman Open, Sluiten

Impuls Open

Persoonsdoorgang

Impuls Sluiten
Wisselimpuls Open/Sluiten
STOP
Sluitautomaat

Extra instellingen:
Beveiligingselement

Functie relaiscontact
Loopeigenschappen vd motor

De deur opent/sluit zo lang de knop is ingedrukt
Deze funktie kan apart gebruikt worden voor openen en sluiten
De deur schuift na een korte druk op de knop of na het trekken aan een trekschakelaar volledig open.
De deur schuift na het indrukken van een aparte knop gedeeltelijk open (aanvullend instelbare OPEN-positie voor persoonsdoorgang)
De deur schuif na een korte druk op de knop volledig dicht
Na iedere keer dat de knop wordt ingedrukt schuift de deur open of dicht
Zodra de knop wordt ingedrukt, stopt de deur onmiddellijk
De deur sluit, nadat deze volledig is geopend, automatisch na een in de besturing in te stellen tijd (1 - 999 sec.)

Instelbaar : de deur stopt tijdelijk / de deur stopt permanent / de deur schuift gedeeltelijk open / de deur schuift tot in de eindpositie open.
Bijvoorbeeld voor aansluiting van een sirene, zwaailicht, etc.
Aanlooptijd, snelstop, remweg in de openingsrichting, afremsnelheid in de openingsrichting.


SQUARE 820 AZ (achterzijde)

SQUARE 820 AZ met 2,5 m. aansluitkabel met aansluitstekker t.b.v DICTAMAT 304 AZ
(PDF versie 157 kb, 2004-01)
Aansluitspanning
Stroomopname
Uitgangsspanning sec.
Totaalbelasting sec.
Uitgangsspanning motor
Motorvermogen
Afmetingen
Beschermklasse
230 VAC / 50 Hz
max. 1,5 A
24 VDC
max. 1020 mA
max. 48 VDC
max. 300 W
h x b x d = 335 x 335 x 117 mm
IP 54
Mogelijke functies:
Impuls Open

Impuls persoonsdoorgang

Impuls Sluiten

Wisselimpuls Open/Sluiten

STOP
Sluitautomaat

Extra instellingen:
Beveiligingselement

Functie relaiscontact
Loopeigenschappen vd motor

De deur draait na een korte druk op de knop of na het trekken aan een trekschakelaar volledig open.
De deur draait na het indrukken van een aparte knop slechts gedeeltelijk open (aanvullend instelbare OPEN-positie voor persoonsdoorgang)
De aandrijfarm loopt na een korte druk op de knop in de sluitpositie. De deur sluit mechanisch door sluitveer of deursluiter.
Na iedere keer dat de knop wordt ingedrukt loopt de aandrijfarm steeds in de tegengestelde positie (open of dicht).
Zodra de knop wordt ingedrukt, stopt de deur onmiddellijk
De deur sluit, nadat deze volledig is geopend, automatisch na een in de besturing in te stellen tijd (1 - 999 sec.)

Instelbaar : de deur stopt tijdelijk / de deur stopt permanent / de deur schuift gedeeltelijk open / de deur schuift tot in de eindpositie open.
Bijvoorbeeld voor aansluiting van een sirene, zwaailicht, etc.
Aanlooptijd, snelstop, remweg in de openingsrichting, afremsnelheid in de openingsrichting. Omkeerbeveiliging.


E8

E8 voor deuraandrijvingen voor branddeuren met gelijkstroommotor
(PDF versie 105 kb, 2008-07)
Aansluitspanning
Stroomopname
Uitgangsspanning sec.
Totaalbelasting sec.
Uitgangsspanning motor
Motorvermogen
Afmetingen
Beschermklasse
Potentiaalvrij schakelcontact/schakelvermogen
Temperatuurbereik
Overspanningscategorie/Isolering
230 VAC, 50/Hz +/- 10 %
max. 250 W, 10 A
24 VDC
max. 400 mA
24 resp. 48 VDC
max. 5 A (120 W)
h x b x d = 310 x 230 x 130
IP 56 /2

max. 30 VAC / 60 V DC, 10A
0 - 40o C, 20-70 % vochtigheid
II / klasse I
Mogelijke functies:
OPEN, STOP
STOP1
STOP2


Beveiligingselement STOP3

Sluitautomaat

Aansluiting elektrisch slot
Relaiskontakt


Motorparameters

Dodeman of impulsfunctie (instelbaar d.m.v. DIP-switch)
in opening- en sluitrichting werkend
Alleen in sluitrichting werkend
Bij rookalarm kan tussen voorrang beveiligingselement of voorrang rookalarm (voorschrift in Duitsland) gekozen worden (P-3)
alleen in sluitrichting werkend, bij activeren keuze tussen
- tijdelijke STOP of
- STOP en aansluitend wordt de deur volledig geopend
Bij rookalarm kan tussen voorrang beveiligingselement of voorrang rookalarm (voorschrift in Duitsland) gekozen worden (P-3)
Het beveiligingselement is niet geactiveerd, wanneer de deur zich in de sluitpositie bevindt.
De deur sluit, nadat deze volledig is geopend, automatisch na een in de besturing in te stellen tijd (1 - 180 sec.)
Bij aansluiting wordt in de besturing de zogenaamde "omkeerslag" geactiveerd; dit betekent dat de besturing bij een openingsbevel eerst een kort sluitbevel ter ontlasting van het elektrische slot. Pas daarna loopt de deur open. In het algemeen dient een elektrisch slot met terugmeldcontact toegepast worden (instelling d.m.v. DIP-switch: ON= deurvergrendeling met terugmeldcontact; OFF=deurvergrendeling zonder terugmeldcontact)
ter aansturing van waarschuwing- en signaleringsapparatuur (functie is instelbaar m.b.v. 5 DIP-switches): wanneer de deur geopend is, wanneer de deur gesloten is, wanneer de deur in beweging is, wanneer er alarm optreedt, altijd wanneer de deur open of dicht is.
Om de aandrijving optimaal op de specifieke deur af te stemmen, kunnen er in de besturing E8 diverse motorparameters ingesteld worden. Hiertoe behoren:
- Openingssnelheid (sluitsnelheid wordt direct in de aandrijving ingesteld).
- Afremsnelheid voordat openingspositie wordt bereikt (snelheid wordt voor het bereiken van de openingspositie gereduceerd zodat aparte dempers niet meer nodig zijn).


E82

E82 voor schuifdeuraandrijvingen met gelijkstroommotor
(PDF versie 216 kb, 2002-02)
Aansluitspanning
Stroomopname
Uitgangsspanning sec.
Totaalbelasting sec.
Uitgangsspanning motor
Motorvermogen
Afmetingen
Beschermklasse
Potentiaalvrij schakelcontact/schakelvermogen
Temperatuurbereik
Overspanningscategorie/Isolering
230 VAC, 50/Hz +/- 10 %
max. 250 W, 10 A
24 VDC
max. 400 mA
24 resp. 48 VDC
max. 5 A (120 W)
h x b x d = 310 x 230 x 130
IP 56 /2

max. 30 VAC / 60 V DC, 10A
0 - 40o C, 20-70 % vochtigheid
II / klasse I
 
Mogelijke functies:
OPEN, STOP

STOP1
STOP2


Beveiligingselement STOP3

Sluitautomaat

Aansluiting elektrisch slot
Relais-contact

Aansluiting afstandbedieningMotorparameters

Dodeman of impulsfunctie (instelbaar d.m.v. DIP-switch)
in opening- en sluitrichting werkend
Alleen in sluitrichting werkend
Bij rookalarm kan tussen voorrang beveiligingselement of voorrang rookalarm (voorschrift in Duitsland) gekozen worden (P-3)
alleen in sluitrichting werkend, bij activeren keuze tussen
- tijdelijke STOP of
- STOP en aansluitend wordt de deur volledig geopend
Bij rookalarm kan tussen voorrang beveiligingselement of voorrang rookalarm (voorschrift in Duitsland) gekozen worden (P-3)
Het beveiligingselement is niet geactiveerd, wanneer de deur zich in de sluitpositie bevindt.
De deur sluit, nadat deze volledig is geopend, automatisch na een in de besturing in te stellen tijd (1 - 999 sec.)
Met een aparte eindschakelaar in sluitpositie kan de deur door de geÔntegreerde vastzetmagneet in de aandrijving in gesloten positie geblokkeerd worden. De blokkeringkracht bedraagt bij een aandrijving met staalkabel ca. 50 kg., bij de uitvoering met tandriem ca. 80 kg.
ter aansturing van waarschuwing- en signaleringsapparatuur (functie is instelbaar m.b.v. 5 DIP-switches): wanneer de deur geopend is, wanneer de deur gesloten is, wanneer de deur in beweging is, wanneer er alarm optreedt, altijd wanneer de deur open of dicht is.
De opdrachtafhandeling van een aangesloten radio-afstandbediening is:
OPEN - STOP - SLUITEN - STOP (eindschakelaars resp. eindposities worden door de besturing als STOP aangemerkt).

Om de aandrijving optimaal op de specifieke deur af te stemmen, kunnen er in de besturing E8 diverse motorparameters ingesteld worden. Hiertoe behoren:
- Opening- en sluitsnelheid.
- Afremsnelheid voordat opening- of sluitpositie wordt bereikt (snelheid wordt voor het bereiken van de opening- of sluitpositie gereduceerd zodat aparte dempers niet meer nodig zijn).