Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van DICTATOR Productie B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat DICTATOR Productie B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. DICTATOR Productie B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

DICTATOR Productie B.V., gevestigd aan Florijn 13, 8305 BR Emmeloord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.dictator.nl Florijn 13, 8305 BR Emmeloord +31 527 61 34 56

Joël Hoornveld is de Functionaris Gegevensbescherming van DICTATOR Productie B.V. Hij is te bereiken via j.hoornveld@dictator.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

DICTATOR Productie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Naam,Telefoonnummer, Adres, E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dictator.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DICTATOR Productie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– DICTATOR Productie B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

DICTATOR Productie B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DICTATOR Productie B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DICTATOR Productie B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wij verzamelen met name werk gerelateerde gegevens van personen die via de website een aanvraag doen. Deze gegevens worden niet in een database opgeslagen. Enkel de mail wordt, als zakelijk verkeer, bewaard. Middels de gegevens in de mail is DICTATOR Productie B.V. in staat om contact met de aanvrager op te nemen of goederen te versturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

DICTATOR Productie B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DICTATOR Productie B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DICTATOR Productie B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DICTATOR Productie B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google AdWords
Als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, plaatsen we een cookie op uw apparaat waarmee we u op een later moment een advertentie (remarketing) kunnen laten zien en waarmee we de effectiviteit van onze Google Adwords campagnes kunnen meten. De advertenties die we u met behulp van deze cookies laten zien, stemmen we af op de pagina’s die u bezoekt op onze website. Er worden meerdere cookies geplaatst, er zijn meerdere bewaartermijnen.

Sendinblue

Met uw toestemming kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren, waarmee we u over onze producten, diensten, oplossingen en aanbiedingen informeren. Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit houdt in dat we u na uw aanmelding een e-mail naar het opgegeven e-mailadres sturen, waarin we om uw bevestiging vragen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u uw aanmelding niet binnen zeven dagen bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Daarnaast bewaren we uw gebruikte IP-adres en het moment van de aanmelding en bevestiging. Het doel van de procedure is uw aanmelding te kunnen bewijzen en eventueel misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ophelderen.

Verplichte opgave voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres en uw naam. Het vermelden van andere gegevens is vrijwillig; deze gegevens worden gebruikt om u individueel aan te kunnen spreken. Na uw bevestiging bewaren wij uw e-mailadres en de andere door u ter beschikking gestelde gegevens voor het toesturen van de nieuwsbrief. De wettelijke basis is artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG.

Uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u altijd intrekken en u kunt u uitschrijven. Het intrekken doet u door te klikken op de in elke nieuwsbrief meegestuurde link, door een e-mail te sturen aan info@dictator.nl of door het sturen van een bericht naar de vermelde contactgegevens.

We willen u erop wijzen dat wij bij het verzenden van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag evalueren. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web-beacons resp. tracking-pixels, die afbeeldingsbestanden van één pixel vertegenwoordigen, die op onze website zijn opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen we de in § 3 genoemde gegevens en de web-beacons aan uw e-mailadres en een individuele ID. Ook links opgenomen in nieuwsbrieven bevatten deze ID. De gegevens worden automatisch anoniem verzameld; de ID’s worden dus niet aan uw andere persoonsgegevens gekoppeld. Daardoor wordt een directe persoonlijke verwijzing uitgesloten.

U kunt deze tracking altijd intrekken, door te klikken op de aparte link in elke e-mail, of door op een andere manier contact met ons op te nemen. De informatie wordt opgeslagen voor de periode waarop u geabonneerd bent op de nieuwsbrief. Na een opzegging slaan we de gegevens alleen voor statistische doeleinden en anoniem op. Een dergelijke tracking is bovendien niet mogelijk wanneer u in uw e-mailprogramma de weergave van afbeeldingen standaard hebt uitgeschakeld. In dat geval krijgt u de nieuwsbrief niet volledig te zien en kunt u misschien niet alle functies gebruiken. Wanneer u de afbeeldingen handmatig laat weergeven, volgt de hierboven genoemde tracking.

Als software voor de nieuwsbrief wordt Sendinblue gebruikt. Uw gegevens worden daarbij doorgestuurd naar Sendinblue GmbH. Het is daarbij verboden dat Sendinblue uw gegevens verkoopt en voor andere doeleinden gebruikt dan voor het versturen van nieuwsbrieven. Sendinblue is een Duitse, gecertificeerde aanbieder, die gekozen is op grond van de vereisten voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Duitse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u hier: de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DICTATOR Productie B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dictator.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

DICTATOR Productie B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DICTATOR Productie B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dictator.nl. DICTATOR Productie B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– Wij gebruiken een internetstandaard om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
– DNSSEC is een extra beveiliging voor het omzetten van een domeinnaam (www.dictator.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.